OLEN SAANUT OLLA POLITIIKASSA MONISSA VAATIVISSA TEHTÄVISSÄ. 

JOKAINEN TEHTÄVÄ ON OPETTANUT MINULLE PALJON.

Nyt

- kansanedustaja

- työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja

- ympäristövaliokunnan varajäsen

- Hämeenlinnan kaupunginvaltuutettu

- Hämeen ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtaja

- Hämeen ammatti-instituutin hallituksen puheenjohtaja

- Hämeen liiton hallituksen puheenjohtaja

- Verkatehdas Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja

- Työväen Näyttämöiden Liiton puheenjohtaja

- Reumaliiton valtuuston puheenjohtaja

- Romaniasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja

- Invalidisäätiön hallituksen jäsen 

- Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan jäsen 

Aiemmin mm. 

- eduskunnan varapuhemies

- työministeri Lipposen, Jäätteenmäen ja Vanhasen hallituksissa

- työ- ja koulutusasiainneuvoston puheenjohtaja

- hallituksen työllisyysohjelman puheenjohtaja

- hallituksen maahanmuuttopoliittisen työryhmän puheenjohtaja

- talouspoliittisen ministerivaliokunnan jäsen

- talousneuvoston jäsen

- sosiaalipoliittisen ministerityöryhmän jäsen

- Natura 2000 -ministerityöryhmän jäsen

- hallituksen yrittäjyyden politiikkaohjelman jäsen

- tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtaja

- Yleisradion hallintoneuvoston varapuheenjohtaja

- SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja

- SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja

- SDP:n varapuheenjohtaja

- Sosialidemokraattisten Naisten puheenjohtaja

- Sosialidemokraattisten Nuorten puheenjohtaja

- Pohjoismaisten Demarinuorten puheenjohtaja

- Hämeenlinnan kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja

- Taksvärkki ry:n puheenjohtaja

- Lasten taidetapahtuman puheenjohtaja

- Teatterikerhon Nuorten puheenjohtaja

Opintoja ja työkokemusta

- Tampereen yliopistossa tiedotusoppia, kansantaloustiedettä, ympäristöpolitiikkaa, 
kansainvälistä politiikkaa, sosiologiaa.

- Työministeriön selvityshenkilönä välityömarkkinoiden kehittämiseksi, kirjoittanut vapaana toimittajana, tiedottanut tasa-arvovaltuutetun toimistossa, tehnyt nuorisotyötä, hoivannut päiväkotilapsia ja sotaveteraaneja, ollut kaupan myyjänä, siivonnut. Ikäluokkani tyypillinen pätkätyöläinen.