Hallituksen aktiivimalli on peruttava

Aktiivisuus on positiivinen sana. Aktiivinen työvoimapolitiikka kuuluu pohjoismaiseen ajatteluun, jossa työttömyyden sattuessa valtio tai kunta auttaa työtöntä selviämään, ei vain maksamalla työttömyysturvaa, vaan tarjoamalla aktiivisesti palveluja kuten työnvälitystä, koulutusta, tukityötä, kuntoutusta jne.

Työttömyysturvan aktiivimallin nimi on orwellilaista uuskieltä. Malli vaatii työtöntä löytämään työtä, jotta voi saada työttömyysturvaa. Malli edellyttää työntekoa tai työvoimapoliittisiin aktiivitoimiin osallistumista, jotta työtön voi saada täyden työttömyysturvan. Jos ei onnistu, turvaa leikataan lähes viisi prosenttia.

Valtiolle malli jättää passiivisen leikkaajan roolin. Valtion ei tarvitse tarjota työpaikkaa tai aktiivitoimia. Filosofia korostaa sitä, että valtiolla ei ole vastuuta työttömän auttamisesta ja että työttömyys on ihmisen omaa syytä.

Jos työtön kieltäytyy tarjotusta työstä, ei ole kohtuutonta, että työttömyysturvaa leikataan. Jos työtön ei löydä työtä, on kohtuutonta leikata työttömyysturvaa.

Työttömyysturvan aktiivimallin peruuttamista vaativa kansalaisaloite sai kylmän vastaanoton hallituspuolueilta eduskunnassa.  Mallia on kuulemma korjattu jo. Ei pidä paikaansa!

Aktiivimalliin kelpaavaa koulutusta on laajennettu, mutta muita korjauksia ei ole tehty. Pahinta mallissa on se, että myös sairaan edellytetään täyttävän ehdot. Hallitus lupaili, että jatkossa mm. vapaaehtoistyö voisi kerryttää aktiivisuusehtoa. Ei kerrytä. 

Jos työssäkäyvältä vaadittaisiin, että hänen pitää uida kilometri kuukaudessa tai verotusta korotetaan 4,65 prosenttia. Vaatimus on helppo terveelle ihmiselle, joka asuu lähellä uimahallia. Mutta entäs sairaalle ihmiselle, joka asuu vaikkapa Lapin perukoilla. Sulaa vettä on vain osan vuodesta ja sekin tosi kylmää. Uimahallit matkojen päässä. Uinti esimerkki ei ole omakeksimäni, vaan kuulin sen työkkärin virkailijalta. Se on mielestäni hyvin kuvaava.

Yhä edelleen pitkäaikaissairaan pitää löytää töitä keikkatöitä, siinä missä terveen. Jopa ihmisten, joilla on työpaikka, mutta ei työkykyä. Työttömyysturvasta saa elantonsa moni, joilla sairauspäivärahan katto on tullut vastaan, mutta sairaus ei ole parantunut. Heillä saattaa olla voimassaoleva työsuhde, mutta ei työkykyä. Heille malli on kohtuuton.

Aktiivimallissa  työttömän ”aktiivisuutta” seurataan 65 työttömyysetuuden maksupäivän tarkastelujaksoissa. Mikäli aktiivisuus ei ole riittävää, työttömyysetuus maksetaan seuraavan tarkastelujakson ajan 4,65 prosentilla alennettuna. 

Aktiivisuutta voi osoittaa tekemällä palkkatyötä, harjoittamalla yritystoimintaa tai osallistumalla työllistymistä edistäviin palveluihin tai muihin työllistymisedellytyksiä parantaviin palveluihin. Vaikka hakisi kuinka töitä, mutta ei onnistu saamaan riittävää tuntimäärää, niin leikkuri iskee.

Suomessa on sanonta, että yrittänyttä ei laiteta. Tässä mallissa sanonta ei päde.

Leikattua  työttömyysturvaa sai  huhti-kesäkuussa 2018 noin 150 000 henkilöä. Kelan työttömyysetuuksien saajista lähes 40 prosenttia ja ansiopäivärahaa saajista noin kolmannes. Heinä-syyskuussa leikkausten määrä kasvoi.

Malli on epäoikeudenmukainen alueellisesti, aloittain, ikäryhmittäin. Työpaikkojen ja työllistymistä edistävien palveluiden saatavuus vaihtelee alueellisesti merkittävästi, joten malli vaarantaa kansalaisten tasa-arvoisuuden ja kohtelee  eri alueilla asuvia työttömiä epätasa-arvoisesti riippumatta työttömän aktiivisuudesta.

Aktiivimalli on  leikannut erityisesti iäkkäiden työttömien etuutta. Ikääntyneistä duunareista vain 13 prosenttia onnistui täyttämään aktiivimallin velvoitteet. Muilta työttömyysturvaa leikattiin. Yhdenvertaisuuden toteutumiseksi ja palveluiden paremmaksi kohdistamiseksi olisi selvitettävä, miksi aktiivimalli on alentanut enemmän iäkkäiden kuin nuorempien henkilöiden työttömyysturvaa. 

Malli ei huomioi ihmisen toimintakykyä. Työttömänä  on paljon ihmisiä, joilla on työ- tai toimintakykyä alentava sairaus tai toimintakyvyn rajoite. Suurella osalla pitkäaikaistyöttömistä työkyky on merkittävästi heikentynyt erityisesti mielenterveyden häiriöiden takia. Isolla osalla pitkäaikaistyöttömistä on työkykyä kohentavan hoidon ja kuntoutuksen tarve. Jos ihminen on Kelan kuntoutuksessa, se ei kelpaa aktiivitoimeksi, vaan leikkuri iskee. Malli aiheuttaa yrittämisen mitätöintiä ja ahdistusta ihmisille

Malli lisää byrokratiaa eikä tarjoa riittäviä palveluita. Uskallan väittää, että eniten malli on työllistänyt Kelan ja TE-hallinnon virkailijoita. Kelaan on jouduttu palkkaamaan miljoonilla euroilla lisäväkeä. Malli on työttömyysturvan toimeenpanon kannalta kohtuuttoman raskas verrattuna työllisyysvaikutuksiin.

Malli lisää toimeentulovaikeuksia. Pieniin tuloihin kohdistuva leikkaus on tuntuva työttömän arjessa. Moni joutuu turvautumaan toimeentulotukeen. Toimeentulotuki on pahin kannustinloukku sosiaaliturvassamme. Siellä olevan ihmisen työllistymiskynnys nousee. Siksi toimeentulotuki on  väärässä käytössä, jos etuuden tarpeen aiheuttaa lainsäädäntö ja ensisijaisen etuuden leikkaus. Aktiivimallin vuoksi asioiminen usean viranomaisen luona lisää tukijärjestelmän lisää  byrokraattisuutta.

Leikkurista luovuttava ja työvpimapalveluita on kehitettävä asiakaslähtöisesti. On huomioitava erilaisten työttömien tuen, ohjauksen ja neuvonnan palvelutarpeet. Sosiaalityön, terveydenhuollon, psykologipalveluiden, työllisyysneuvonnan, koulutus- ja urasuunnittelun tukemisen sekä etuuksien hakemiseen liittyvien palvelujen tarpeeseen on vastattava. Työtöntä ei saa jättää yksin.

Kansalaisaloitteen tekijät ovat oikeassa. Malli on peruttava. Leikkauksista on luovuttava. Byrokratiaan käytettävä raha on suunnattava työttömän avuksi ja tueksi.