Terveyskeskusmaksut köyhdyttävät ikäihmisiä

Hallitus suosii yksityisiä leikkaussairaaloita ja nostaa terveyskeskuksessa usein käyvien ihmisten maksuja. Näin surullisia lakeja hallitus toi eduskuntaan kevätistuntokauden alkajaisiksi.

Aiemmin, kun hallitus toi terveydenhoitoon keskittämisesityksen, joka kielsi mm. Forssassa ja Riihimäellä anestesiaa vaativat leikkaukset, asiaa perusteltiin potilasturvallisuudella ja henkilöstön riittävyydellä.

En pitänyt keskittämisajatuksesta, mutta ajattelin, että tavoite on hyvä. Nyt hallitus on tuonut esityksen, joka sallii samat leikkaukset yksityisissä sairaaloissa. Ministeri sanoo, että tilanne on tasapuolinen yksityisiä ja julkisia toimijoita kohtaan. Minun on vaikea uskoa tätä.

Ensin vaadittiin julkista puolta ajamaan aluesairaaloiden leikkaustoiminta alas potilasturvallisuuden nimissä. Tämä oli Hämeessäkin kipeä prosessi. Nyt potilasturvallisuutta on se, että yksityiset saavat leikata samoja leikkauksia ja vielä julkisen toimijan ostamana. En enää pysy hallituksen logiikassa mukana.

Riskinä on, että henkilöstöä valuu yksityisiin leikkaussairaaloihin, koska niissä ei tarvitse päivystää. Päivystysvastuu on julkisella. Ja julkinen korjaa virheet, jos yksityisellä puolella sattuu virheitä. Tämä esimerkki kuvaa koko sotea. Kaikki muuttuu koko ajan, ei vain lakien pykälät, vaan  kielletyt ja sallitut asiat.

Terveyskeskusmaksujen välikaton poisto rokottaa paljon sairastavia

Samaan aikaan yksityistämislain kanssa eduskuntaan tuli sote-maksuja koskeva laki. On hyvä, että maksuille tulee valtakunnalliset pelisäännöt. Odotin lakia, mutta en hallituksen esittämää sisältöä.

Maksujen yhteiset pelisäännöt ovat tarpeen, mutta nyt ne leikkaavat kipeästi paljon sairastavilta.

Nyt käy niin, että esimerkiksi paljon terveyspalveluja käyttävien asiakkaiden välimaksukatto poistuu ja kustannukset nousevat. Terveyskeskuksen lääkärikäynneistä maksetaan jatkossa maksukaton täyttymiseen saakka (683 euroa) kun aiemmin välikatto rajoitti maksun perinnän joko kolmeen käyntikertaan vuodessa (61,80) tai 41,20 euron vuosimaksuun.

Vuonna 2015 terveyskeskuksiin tehtiin lähes 5 miljoonaa käyntiä. Noin miljoona käyntiä ylittivät 3 käyntikerran välikaton. Jatkossa lääkäripalveluja monta kertaa vuodessa käyttävien maksurasitus kasvaa. Eniten käyntejä asiakasta kohden on vanhimmissa ikäryhmissä.

Jos asiakkaalla olisi esimerkiksi 10 käyntikertaa lääkärissä kalenterivuoden aikana, hän maksaisi jatkossa asiakasmaksua 206 euroa. Usein terveyskeskuslääkärillä käyvän kohdalla maksuja voi kerääntyä useita satoja euroja ennen kuin maksukatto täyttyy.

Maksujen yhteiset pelisäännöt ovat tarpeen, mutta nyt ne leikkaavat kipeästi paljon sairastavilta. Tavoitteena ei todellakaan ole ollut köyhdyttää paljon sairastavia ikäihmisiä. Mutta nyt näin käy.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tutkimuksessa arvioitiin nykyisten asiakasmaksujen köyhyysvaikutuksia vuosina 2010-2018. Eniten terveydenhuollon palveluja käyttävät ja asiakasmaksuja maksavat pienituloiset ja ikääntyneet. Esimerkiksi yli 65-vuotiaiden köyhyysaste kasvaa 0,7-1,9 prosenttiyksikköä, kun maksut huomioidaan.

Ei niin pahaa ettei jotain hyvää

Esityksessä on myös myönteisiä asioita.Suun terveydenhuollon maksut kerryttävät jatkossa maksukattoa. Maksukaton seuranta siirtyy pois asiakkaalta palvelun järjestäjän vastuulle.

Alle 18-vuotiaiden kaikki terveyspalvelut säädetään maksuttomiksi. Laki noudattaa myös demarien aloitteesta ja vaatimuksesta Hämeenlinnassa käyttöön otettua linjaa eli velvoitetta maksujen alentamiseen ja perimättä jättämiseen tiukennetaan.

Lisäksi pitkäaikaisessa perhehoidossa asiakkaan käyttövaraa nostetaan ja tehostettuun palveluasumiseen säädetään vähimmäiskäyttövara. Tämä on tervetullut uudistus, vaikka käyttövara jääkin pieneksi.

Saa nähdä ehtivätkö lait käydä läpi eduskunnan säätämisprosessin, koska ne tulivat niin myöhään ja perustuslakivaliokunnankin on niistä lausuttava. Pahat kielet eduskunnassa kuiskivat, että kyseessä oli jälleen kahden kauppa, jossa kokoomus sai yksityistämislain, joka tulee voimaan, vaikka sote kaatuisikin ja keskusta puolestaan pääsi säätämään palvelumaksuista. Tiedä häntä. Politiikassa tehdään usein kompromisseja, mutta sulle mulle politiikka on kyseenalaista.