Työllisyys ratkaisee, aktiivimallista luovutaan

Aktiivimalli kuopataan ja toivottavasti valetaan betonia päälle. Kelvoton malli kannattaa haudata syvälle. Pienten työrupeamien kannattavuutta nostetaan soviteltua päivärahaa kehittämällä. Tähän tulorekisteri antaa aivan uusia mahdollisuuksia.

Toinen väline on työtulotuki. Se tarkoittaisi, että ansiotulovero voi olla miinusmerkkinen pienituloisilla palkansaajilla, eläkeläisillä ja yrittäjillä. Negatiivinne tulovero antaa eikä ota. Työtulotuki kannustaisi työllistymään muun muassa osa-aika- ja keikkatyöhön ja ulottaisi tuloverotuksen progression pienempiin ansiotuloihin, joista ei makseta ansiotuloveroa.  

Suomalaisen hyvinvointivaltion kannalta on olennaista kilpailukyvyn parantaminen. Hyvinvointipalvelut rahoitetaan työllä. Työntekijöiden koulutus ja osaaminen, tuotekehitys ja investoinnit ovat avainasemassa. Ilman niitä homma ei onnistu.

Työllisyysasteen nosto on koko ajan vaikeampaa, koska työvoiman määrä vähenee. Olennaista on lisätä osatyökykyisten, vaikeasti työllistyvien ja maahanmuuttajien osallistumista työmarkkinoille, jotta voimme saavuttaa 75 prosentin työllisyysasteen. 

Työvoimapalveluissa alun palveluja tehostetaan, jotta mahdollistetaan entistä paremmin työttömien erilaiset, yksilölliset tarpeet. Pyritään irti rutiininomaisten suoritteista aitoon henkilökohtaiseen palveluun. Tähän lisätään myös henkilöstöresurssia. Kuntien roolia vahvistetaan ja TE-toimistoille annetaan työrauha.

Lisäksi otetaan käyttöön työllistämisseteli ja yksinkertaistetaan nykyistä palkkatukea. Olen itse ollut kehittelemässä setelimallia, joten omaa peukkuani isompi peukku tälle kirjaukselle. Parempi käyttää työttömyysturvaa työllistämissetelinä kuin vain passiivisena toimeentulotukena.

Ohjelmassa tunnustetaan järjestöjen tekemän työn arvo ja kehitetään palkkatukea, joka ottaa huomioon asiakaskunnan erityistarpeet. Tavoitteena on, että nykyiseen kolmannen sektorin palkkatukeen kytketään vahva yksilöllinen tuki, työkyvyn kartoitus ja muut palvelut siten, että mallista tulee uusi tuki avoimille työmarkkinoille siirtymiseen. 

Hallituksen tavoitteena on nostaa vaikeasti työllistyvien osatyökykyisten, vammaisten, pitkäaikaistyöttömien ja maahanmuuttajien palkkatuen enimmäismäärää. Kolmannen sektorin palkkatuesta poistetaan työllistämistä estävä 4 000 henkilötyövuoden rajoite.

Parannetaan yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä uudistamalla rahoitusta ja tarjoamalla liiketoimintaosaamista vahvistavaa tukea. Tämä on tärkeä asia. Jos ei ole yrityksiä, joiden tavoitteena on työllistää ihmisiä, joita kovat kilpaillut avoimet markkinat eivät työllistä, eivät vaikeimmassa asemassa olevat työllisty. Julkisiin hankintoihin asetetaan ehto sosiaalisesta työllistämisestä. 

Osatyökyvyttömyyseläkkellä olevan ihmisen mahdollisuutta tehdä työtä helpotetaan työkykyohjelmalla, kokeiluilla ja ottamalla käyttöön osatyökyvyttömyyseläkkeen lineaarinen malli.

Yksinkertaisesti: Ei huono.