Tutkimus sairaanhoitajien työoloista: ”Huolestuttavaa luettavaa”, kommentoi SDP:n Tarja Filatov

Sairaanhoitajien tänään julkistettu työolobarometri on huolestuttavaa luettavaa, sanoo SDP:n kansanedustaja Tarja Filatov. Työn kuormittavuus uuvuttaa ihmisiä ja halu vaihtaa alaa kasvaa. Erityisesti yötyö koetaan raskaaksi.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Filatov huomauttaa blogikirjoituksessaan, että työuran alkupäässä olevat sairaanhoitajat ovat työhönsä tyytymättömämpiä. Työaikamuoto vaikuttaa sairaanhoitajien kokemukseen työoloista. Vuoro- ja yötyötä tekevien työhyvinvointi tarvitsee siis erityistä huomiota.

Työaikalaissa tulisi Filatovin mukaan pohtia uudelleen terveydenhuollossa paljon käytetty jaksotyö.

”Se tuo epävarmuutta työntekijän arkeen ja kuormittaa. Sitä käytetään selvästi myös kohtuuttomana säästökeinona. Miesvaltaisilla aloilla käytetään selkeämpää vuorotyötä, mutta naisvaltaisten alojen riesa on jaksotyö. Hallituksen esitys uudeksi työaikalaiksi laajentaa jaksotyön käyttöä.”

Hallituksen työaikalakiesitys nostaa vuorokausilevon vähimmäiskeston yhdeksästä 11 tuntiin, mutta jaksotyössä vuorokausilepo voidaan nipistää yhdeksään tuntiin.

Hallituksen esitys mahdollistaa Filatovin mukaan  sen että, lääkäriasema, joka on auki kello 7–20 voisi jatkossa laittaa henkilöstön jaksotyöhön, jolloin työvuoro voisi olla koko aukiolon pituinen.

”Eikä ylimääräisen työn teettämisestä tarvitsisi maksaa ylityötä, jos työvuorosuunnitelmasta vastaavasti vähennetään tunteja, eivätkä työaikajakson tunnit ylittyisi. Tällaiset työvuorot kuormittavat tekijöitään, kasvattavat sairastumisriskiä ja jopa vaarantavat hoidon laatua.”

Filatov kirjoittaa, että työaikalain perimmäinen tarkoitus on työaikasuojelu.

”Univaje, pitkät työvuorot, työskentely yöllä ja yleisesti ottaen riittämätön palautuminen vuorotyössä lisäävät tapaturmariskiä, todennäköisyyttä sairastua aikuistyypin diabetekseen, sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksiin, erityyppisiin syöpiin, erityisesti naisilla rintasyöpään.”

Vaikka yötyön terveysriskit yksilötasolla ovat matalia, vuorotyön yleisyys ja siihen liittyvien sairauksien sekä terveyshaittojen moninaisuus nostavat yötyön yhden keskeisimmistä työterveysriskeistämme. Erityisesti pitkät yövuorot ovat haitallisia terveydelle, Filatov sanoo.

”Hallituksen työaikalakiesitys nostaa vuorokausilevon vähimmäiskeston yhdeksästä 11 tuntiin, mutta jaksotyössä vuorokausilepo voidaan nipistää yhdeksään tuntiin. Käytännössä tämä saattaa johtaa siihen, että jaksotyössä esiintyy runsaasti alle 11 tunnin mittaisia vuorovälejä. Lyhyet vuorovälit aiheuttavat väsymystä, unettomuutta, tapaturmien ja sairauspoissaolojen lisääntymistä.”

Filatov muistuttaa, että lyhyet vuorovälit vaikeuttavat myös työn ja muun elämän yhteensovittamista.

”Hoitoalan ammattitaitoisesta henkilöstöstä alkaa olla pulaa. Pula pahenee, kun eläköitymispiikki kasvaa. On välttämätöntä löytää keinoja, joilla turvataan hyvä työelämä meille kaikille tärkeillä hoiva-aloilla. Kyse on palkkauksesta, johtamisesta, mutta myös perheystävällisistä työajoista. Täsmentämällä työaikalain jaksotyön lepoaikaa, voidaan parantaa hoitajien jaksamista.”

(Julkaistu Demokraatissa)