Tasa-arvon uusi suunta

Sipilän hallitusohjelmassa lukee "Naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia".  Lause on hallitusohjelman ainoa tasa-arvokirjaus. Tasa-arvo on haastava asia, se taantuu, jos sitä ei vaali.

Suomen sijoitus  PwC:n Women in Work -indeksissä heikkeni. Putosimme Pohjoismaiden jumboksi ja sijalle 9. Esimerkiksi Puola kiipesi ohitsemme. Indeksi mittaa mm. sukupuolten välistä palkkaeroa, naisten osallistumista työelämään, työttömyyttä ja kokoaikaisien työsuhteiden määrää. Merkittävää ei ole vain sijoitus, vaan se, että monet muut maat ovat pystyneet parantamaan asemaansa. Suomi ei.

Indeksin mukaan naisten työllisyyden kasvattaminen ja palkkaerojen poistaminen kasvattaisi OECD-maiden taloutta merkittävästi.

Perhevapaauudistus on välttämätön tasa-arvon ja  työllisyyden näkökulmasta. Siihen nykyhallitus ei ryhtynyt vaikka se olisi yksi kivuttomimmista työllisyystoimista. 

Hallituksen politikka on ikävä kyllä heikentänyt työelämää, ei kehittänyt. Työllisyys on kyllä parantunut, mutta tasa-arvo ei. Uusista työpaikoista 75 prosenttia on määräaikaisia.

Hallitus pidensi koeaikaa ja lievensi  määrä-aikaisuukisen käytön rajoituksia. Määräaikaiset työsuhteet ovat erityisesti naisten riesa työmarkkinoilla.

Subjektiiviseen päivähoito-oikeutta on rajoitettu ja varhaiskasvatuksen laatua heikkennetty ryhmäkokojen kasvattamisella. Molemmat ratkaisut heikentävät naisten työmarkkina-asemaa ja houkuttelevat naisia jäämään kotiin. Näitä säästöjä onneksi kaikki kunnat eivät ole toteuttaneet.

Naisten palkat ovat ovat keskimäärin pienempiä kuin miesten ja eläkkeissä ero kasvaa. Siksi eläkkeensaajan asumistukeen ja lääkekorvauksiin tehdyt leikkaukset köyhdyttävät erityisesti naisia. Samaan suuntaan vaikuttavat maksujen korotukset.

Naisten ja miesten välinen työelämän epätasa-arvo ei ole ainoa tasa-arvokysymys. Miesten kohdalla terveys, kuolleisuus ja syrjäytyminen ovat haasteita.

Eriarvoistuminen ja köyhyys, jopa kasvanut lapsiperheköyhyys haastaa Suomea. Työn murros vaatii turvallisuuden vahvistamista ei epävarmuuden lisäämistä. Koulutuksen leikkauksista on päästävä osaamisen arvon palauttamiseen. Vanhustenhoivan laiminlyönneistä luotettavaan hoivaan jne.  Näihin kipeisiin ongelmiin on löydettävä kestäviä ratkaisuja.

Kirjoittaessani tätä kuulen, että hallitus eroaa. Nyt tarvitaan uusi suunta. Tasa-arvon suunta.