Politiikassa laituri ei riitä - Tarvitaan silta

Uusi eduskuntakausi alkoi tiistaina valtakirjojen tarkastuksella. Toimitus on ajatuksellisesti juhlava, mutta toteutukseltaan karu. Valtakirjan saa ensimmäisestä huoneesta henkilötodistusta vastaan ja seuraavassa se näytetään oikeuskanslerille. Ja sillä siisti.

Moni on miettinyt, mitä vaaleissa oikein tapahtui. Kansa puhui. Ja sillä siisti.

Suurimman puolueen puheenjohtajan tehtävä on vetää hallitusneuvottelua ja tavoitella pääministerin paikkaa. Tästä ei ole kahta sanaa. Tuo työ alkaa heti, kun eduskunta on virallisesti aloittanut.

Tavoitteen pitää olla mahdollisimman yhtenäinen hallitus. Sulle-mulle -politiikka ja valinnanvapaus/maakuntahallinto-politiikka oli helppo tapa ratkaista ongelmia sekä tasapainottaa erimielisyyksiä, mutta tähän Suomella ei ole varaa.

Eri hallituskoalitioilla on erilaiset vahvuudet ja vaikeudet. Ehkä kannattaisi ottaa mukaan hitunen realismia ja hyväksyä ajatus siitä, että kaikkea ei voi muuttaa kerralla.

Esimerkiksi sosiaaliturvauudistusta on pohjustettu menneellä vaalikaudella TOIMI-hankkeessa. Hankkeesta ei tullut eikä ollut tarkoituskaan tuottaa yhteistä mallia, mutta se toimi suppilona ja vähensi väärinymmärryksiä jäsentensä välillä. Ehkä ainoa yhteinen näkemys on se, että sosiaaliturva kannattaa uudistaa vaiheittain. 

Isoissa rakenteellisissa uudistuksissa kunnianhimo näyttää ja kuulostaa hyvältä, mutta sen riskinä on katajaan kapsahtaminen. Liike oikeaan suuntaan on tärkeämpää kuin nopea sekoilu.

Antti Rinne on puhunut komiteoiden kunnianpalautuksesta. Niiden valmistelu voi olla hitaampaa kuin muutaman yön poliittinen neuvottelu, mutta tulokset ovat kestävämpiä ja vahvuutena laaja sitoutuminen. Suomi tarvitsee sillanrakentajia. Yhteinen työskentely auttaa paremmin eteenpäin kuin tiukka hallitus/oppositio-vastakkainasettelu.

Politiikassa kannattaa muistaa Sinuhe egyptiläisen palvelijan Kaptahin vanha viisaus. Valta menee ihmisen mahaan ja syö ihmistä sisältäpäin. Jotta tuleva hallitus välttyisi tällaiselta, kannattaa etsiä siltoja. Laituri ei riitä.